Cum poate DONA compania ta in mod GRATUIT

Deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare si mecenat din impozitul pe profit

Potrivit art. 31, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat pot deduce sumele aferente din impozitul pe profit daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: se incadreaza in limita de 3‰ din cifra de afaceri si nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat. (Capitolul III, Art 31, paragraf (4)). Aceste prevederi, care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2004 , anuleaza orice prevederi contrare din Legea sponsorizarii.

Precizari:
    Sponsorizarea trebuie sa fie inregistrata in contabilitate in anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului platii efective)
    O firma are dreptul sa acorde sponsorizari si peste limitele mentionate mai sus, dar pentru suma ce depaseste limita indicata se plateste impozit pe profit
    „In ceea ce priveste sponsorizarea, prevederile art.31 alin.(4)-(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal sunt aplicabile tuturor contribuabililor plătitori de impozit pe profit, indiferent de sursele din care acestia realizeaza veniturile, din Romania sau din strainatate ”.

Exemplu:
O firma are o cifra de afaceri de 200 000 EUR si dupa scaderea cheltuielilor deductibile, ramane un venit net de 10 000 EUR. Firma datoreaza un impozit de 25% din valoare, adica, 2 500 EUR.

Pentru a putea fi scazuta integral din impozit, suma ce poate fi cheltuita pe sponsorizari trebuie sa indeplineasca simultan doua conditii:

- sa nu fie mai mare de 0.3% din cifra de afaceri, adica 600 EUR

- sa nu fie mai mare de 20% din impozitul datorat pe profit, adica 500 EUR

In acest caz, suma de 500 EUR satisface ambele conditii. Deci, daca acesta firma va face o sponsorizare de 500 EUR, ea va plati numai 2 000 EUR impozit pe profit (in loc de 2 500 EUR).

Surse: www.aid-ong.ro
www.mfinante.ro

ACT DE MECENAT
nr....../.......................

ART.1  PĂRŢILE CONTRACTULUI
S.C. ......................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ..............................., str. ............................. nr. ..............., bloc ..........., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ....................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ......................................................., sub nr. ..............................., din ................................., cod fiscal nr. ........................, din ..................................., avand contul nr. ......................., deschis la ..............................., reprezentata de ..........................................., cu functia de ........................................., in calitate de mecena,

Si

Safta Anca Roxana Daniela, domiciliata in Aleea Botorani, nr.2, Bl.V80, sc.1, et.3, ap.10, Sector 5, Bucuresti, nascuta in data de 06.11.1971 in Bucuresti, fiica lui Dumitru si a Liviei, posesoare a C.I  Seria RX Nr. 364276, avand Cod Numeric Personal 2711106450029, in calitate de beneficiar.

ART.2  OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în acordarea cu titlu de mecena, fara nicio obligatie de contrapartida directa sau indirecta, doamnei Safta Anca Roxana Daniela, domiciliata in Aleea Botorani, nr.2, Bl.V80, sc.1, et.3, ap.10, sector 5, Bucuresti, posesoare a C.I  Seria RX Nr. 364276, avand Cod Numeric Personal 2711106450029,  suma de .................................. lei/euro.

Suma se acorda ca activitate filantropica, cu caracter umanitar în scopul acoperirii cheltuielilor cu tratamentului necesar vindecarii bolii de cancer de san (stadiul T2, N1) de care sufera DANA SIMION (chimioterapie, radioterapie, tratament antiestrogen, interventie chirurgicala de extirpare a tumorii) tratament de care se ocupa de dl. Doctor Norbert Avetyan,  de la clinica ALLERAY LABROUSTE, 64 RUE DE L ABROUSTE din Paris, Franta.

ART.3  OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul mecenatului se obligă să folosească suma de bani acordată cu titlu de mecenat în scopul menţionat în articolul 2 al acestui contract.

ART.4  PLATA
Mecena va efectua plata sumei prevazută la art. 2 în contul beneficiarului  RO15BTRL04601201235559xx pentru lei – deschis la Banca Transilvania, Sucursala Militari, sau RO61BTRL04604201235559xx pentru euro – deschis la Banca Transilvania, Sucursala Valea Argesului,  în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnarii prezentului contract.

Redactat  astazi..................... in 3 exemplare, toate avand aceeasi forta probanta si valoare juridica.

MECENA                                                                                           BENEFICIAR


_______________________                                                         _______________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu